ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์, วันเวลา และสถานที่สอบTCAS รอบที่ 2

///ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์, วันเวลา และสถานที่สอบTCAS รอบที่ 2

วันเวลา และสถานที่สอบ (คลิก)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (คลิก)

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (หน้า 10 – 12) (คลิก)

2018-07-15T16:36:53+00:00