ปณิธาน

ปณิธาน 2019-09-14T19:22:15+00:00

ศิลปกรรมศาสตร์ คือ องค์กรแห่งผู้นำทางปัญญา ที่บูรณาการความรู้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางศิลปกรรม