ตราประจำคณะ

//ตราประจำคณะ
ตราประจำคณะ 2018-07-15T16:47:15+00:00

สัญลักษณ์ ประกอบด้วย

  1. กราฟสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒY = ex หมายถึง การเพิ่มหรือความงอกงาม “การศึกษาคือความงอกงาม”
  1. สีประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ สีน้ำตาล คือ สีของดิน สีธรรมชาติรูปแบบ วงกลม แบ่งครึ่ง คือ ความมืด-ความสว่าง อยู่ในกรอบความคิด 2 ด้าน

เกิดจากการบูรณาการ ของธรรมชาติ+วิทยาศาสตร์

 ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

 สีประจำคณะ