วิสัยทัศน์

//วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2018-07-15T16:43:14+00:00

องค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมด้วยหลักปัญญาธรรม บนพื้นฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพและเครือข่าย  ที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล