วิสัยทัศน์

//วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2018-11-05T16:00:02+00:00

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักปัญญาธรรม เพื่อสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่สากล