งานบริหารงานวิจัย

งานบริหารงานวิจัย 2019-12-12T15:13:49+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 12/12/2019
แบบเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 12/12/2019
SAMIC The Proceedings of The 6th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019 รายละเอียด 13/06/2019
THE CREATIVE WORK THE 9th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS AND CULTURE 2019 (PROCEEDING) รายละเอียด 13/06/2019