ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะในโครงการ “ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์”

///ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะในโครงการ “ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์”
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ
ในโครงการ “ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์” มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา
ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
สามารถบริจาคได้ 2 จุดบริการ
คณะเศรษฐศาสตร์
ชั้น 13 อาคาร บริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
โทร. 12256
ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 15633
และในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จะนำส่งปฏิทินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กทม.
2022-01-21T16:26:37+00:00