ข่าวประกาศ

//ข่าวประกาศ
15 08, 2018

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง e-bidding งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

2018-08-15T14:20:20+00:00

* ประกาศคณะฯ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) * รายละเอียดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2562) * เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ebidding เลขที่ ศป 02/2561 การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ปีงบประมาณ 2562)

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง e-bidding งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-08-15T14:20:20+00:00
6 08, 2018

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-08-06T16:19:57+00:00

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-08-06T16:19:57+00:00
26 07, 2018

ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2018-07-26T12:33:55+00:00

ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2018-07-26T12:33:55+00:00
26 07, 2018

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

2018-07-26T12:41:51+00:00

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (คลิก)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 2018-07-26T12:41:51+00:00