ข่าวประกาศ

//ข่าวประกาศ
11 02, 2019

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-02-11T15:03:30+00:00

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-02-11T15:03:30+00:00
28 01, 2019

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

2019-01-28T13:22:43+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก) ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 1) สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) 2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการขอคืนสิทธิ์ ต้องดำเนินการคืนสิทธิ์ในวันที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น 3) (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2019-01-28T13:22:43+00:00
21 01, 2019

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-01-21T15:58:50+00:00

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-21T15:58:50+00:00
17 01, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-01-17T10:30:18+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-17T10:30:18+00:00
10 01, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2019-01-10T18:59:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลููกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2019-01-10T18:59:40+00:00
7 01, 2019

ประกาศรับสมัครผู้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท, เอก และการอบรมระยะสั้น

2019-01-07T13:49:55+00:00

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก การอบรมระยะสั้น

ประกาศรับสมัครผู้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท, เอก และการอบรมระยะสั้น 2019-01-07T13:49:55+00:00
18 12, 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2018-12-18T14:27:19+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น.  ณ ห้อง ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2018-12-18T14:27:19+00:00
6 12, 2018

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562)

2018-12-06T16:45:49+00:00

ประกาศทุนฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562) 2018-12-06T16:45:49+00:00
27 11, 2018

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน)

2018-11-27T17:58:13+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) 2018-11-27T17:58:13+00:00
17 10, 2018

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่

2018-10-17T16:07:07+00:00

รายละเอียด (คลิก)

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่ 2018-10-17T16:07:07+00:00