คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญชมการแสดงศิลปะการแสดงนิพนธ์ชุด "UNDER THE SEA"

การแสดงรุ่น 23 โครโมโซม สาขาศิลปะการแสดง เอกการออกแบบเพื่อการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
FINAL PROJECT MAKEUP SHOWCASE
"UNDER THE SEA"
งานแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่2สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง ในรายวิชา Stage makeup (ฟรีทุกที่นั่ง)
*สถานที่จัดการแสดง ณ หอศิลป์ ชั้น1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
*วันที่13 ธันวาคม 2560
เปิดรับบัตร 16.30-17.30 น.
*ช่องทางการจอง Inbox มาทาง
FB : PA 23 Chromosome
Tel : 0899182941 (แพนดอร่า)

UnderTheSea