คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 จำนวน 410 คน

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 จำนวน 410 คน
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
รับสมัครทางออนไลน์ วันนี้-27 ก.พ. 2561 ทาง  http://admission.swu.ac.th/

tcas2 p

รายละเอียด (คลิก)

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

TCAS2 FOFA