คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี จบ 2/60 เรื่องกำหนดการขอใบประกอบวิชาชีพครู และกำหนดการแจ้งจบ

ประกาศสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 หากมีข้อสงสัยติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7686
kruswu2560