คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตามรายละเอียดนี้
http://admission.swu.ac.th/data/news/2558/580104.pdf
สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสมัคร จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ มศว โทร. 02-2610531 / 02-2602600

addminsion59 1

addminsion59 FAQ1