คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดมุมมองใหม่ สู่โอกาสการทำงานจริง กับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต ร่วมกับบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จัดโครงการเปิดมุมมองใหม่ สู่โอกาสทำงานจริง
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 12.00 น. - 16.30 น.
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นางพธูรัตน์ ชูเมือง โทร. 083-075-3457 หรือโทร. เบอร์ภายใน 1-5356

Perspective

Perspective1