คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศรับสมัครสอบตรง "โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม" ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (ด้านศิลปกรรม)
13 พ.ย. 58 - 14 ธ.ค. 58 รับสมัครทางออนไลน์ รับ 11 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 326 คน
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ (คลิก)
ขั้นตอนการสมัครสอบ (คลิก)
สมัครสอบ (คลิก)
รายละเอียด (คลิก)
http://admission.swu.ac.th
admission59 1

admission59