คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียด http://admission.swu.ac.th/data/news/2558/580132.pdf (หน้า 8 ลำดับที่ 54-56)
สมัครได้ที่‬  http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0
ขั้นตอนการชําระเงิน http://admission.swu.ac.th/data/step/payment.pdf

addminsion59 1

admission fofa59

ขั้นตอนและกำหนดการสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.swu.ac.th/
หรือสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665
หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531

addmission 59 stepbystep