คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศสถานที่สอบ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการทักษะพิเศษและโครงการต่างๆ

ประกาศสถานที่สอบ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการต่างๆ ดังนี้
* โครงการทักษะพิเศษ
* โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
* และโครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเตรียมดินสอ 2B ปากกา ยางลบ เอกสาร หรือ วัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ดูประกาศสถานที่สอบในเอกสารแนบ (คลิก)
SSP Page 1
SSP Page 2
SSP Page 3
SSP Page 4
SSP Page 5