คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี/58)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมอบทุนพัฒนาครู 5 ปี ให้แก่นิสิตครูปริญญาตรีที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

download ใบสมัครทุนพัฒนาครู (คลิก)

สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่คุณศิริรัตน์ พรมนาง(งานบริการการศึกษา ชั้น13) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

Teacher Scholarship