คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
โดยเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์  (16-502) 
VSFOFA P1
VSFOFA P2