คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมภาพยนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ประจำปีการศึกษา 2558

[กิจกรรมชมภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558]

inspired movies 1

inspired movies 2

ขอเชิญนิสิตร่วมฟังการเสวนา "เติมพลัง สร้างกำลังใจ การใช้ชีวิต" และร่วมชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง Dolphin Tale วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-18.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 16.30 น.) ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

inspired movies 4

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ประจำเดือนมีนาคม 2559 ฝั่ง มศว องครักษ์ ออกแล้วนะคะ ^^

นิสิตที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์

inspired movies 3

สนใจเข้าร่วมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ กองกิจการนิสิต
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...พี่นิด (งานกิจกรรมนิสิต) หมายเลขโทรศัพท์ 081 205 7956
บันทึกกิจกรรม หมวด 2 (บุคลิกภาพ จริยธรรม)