คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

เรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

ขอให้ผู้สอบได้ประเภทสำรอง โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ที่มีลำดับตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
มารายงานตัว ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559
ที่ http://istart.swu.ac.th ตามขั้นตอนตารางกิจกรรมรายงานตัวที่แนบท้ายประกาศ
หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิก)
รายชื่อในลำดับสำรองต่างๆ (คลิก)

reinfroce 2 59