คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม รอบสุดท้าย!!!

โอกาสสุดท้ายยยย!!! สำหรับน้องๆที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และดุริยางคศาสตร์สากล ที่สนใจศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร 9-17 เมษายน 2559 ใน 3 วิชาเอก คือ
1. นาฏศิลป์ไทย
2. นาฏศิลป์สากล
3. ดุริยางคศาสตร์สากล
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ วันสมัคร, วิธีการสมัคร, คุณสมบัติของผู้สมัคร, วันสอบ, สถานที่สอบ, การสอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์, แฟ้มสะสมงาน, วันประกาศผลและการรายงานตัว (คลิก)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.swu.ac.th

SSA FOFA admission59 lastest 160405