คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 59
โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เฉพาะโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก)

ตรวจสอบได้ที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590045.pdf

โดยขอให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านทาง http://istart.swu.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559

หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประเภทสำรอง ให้รายงานตัวโดยเรียงตามลำดับ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

result fofa59 1 5