คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศ องค์การนิสิต เรื่อง การดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์การนิสิต มศว พิจารณาการดำเนินโครงการและกิจกรรมของนิสิต ดังนี้
1. ยกเลิกโครงการแข่งขันกีฬาภายใน SWU GAMES 2016
2. ยกเลิกโครงการลอยกระทง ประจำปี 2559
3. โครงการ SWU CHIC CHIC DAY พิจารณาให้ดำเนินโครงการตามกำหนดเดิม แต่ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยจัดขึ้นวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ มศว ประสานมิตร
4. ขอให้นิสิตและองค์กการนิสิตงดจัดกิจกรรมรื่นเริง
5. ขอเชิญนิสิต มศว ร่วมประดับริบบิ้นสีดำบนแขนเสื้อนิสิตด้านซ้าย และแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ เพื่อแสดงความอาลัย

smo chg ev