คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานตัวและฝึกซ้อมครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะ ปริญญา/วิชาเอก ศป.บ. ทุกสาขา กศ.บ. ดนตรีศึกษา-ไทย,สากล /ทัศนศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา
- สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศร มศว ประสานมิตร
scd59 161202
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://commencement.swu.ac.th/schedule.php
schd59 21259
schd59 21216 Page 2
schd59 21216 Page 3