คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ตรวจสอบสถานที่สอบ และกำหนดการสอบในวันที่ 18 มกราคม 2560
และเข้าสอบข้อเขียนตามห้องที่กำหนด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
โดยให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้แสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบ
หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

รายละเอียด(คลิก)

ตรวจสอบรายชื่อ(คลิก)