คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 7.30 น. - 14.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ติดต่อได้ที่ 0829175159(เค)
0955519888(ใบเตย)
 waikru thaidance 60