คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประเภทรับตรงและโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “รับตรง มศว 2560”
และประเภทโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15716,15665

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVRG9neWdmVU5xQ0k/view

รับตรงทั่วไป กลุ่มยื่นคะแนน (GAT/PAT)
https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVZ05RUkJhYWxvaWs/view

แล้วพบกันวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2560

pre past admission60