คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 โดยรับทั้งหมด 5,735 คน โดยทั้ง 5 รอบ แบ่งจำนวนเป็นตามนี้เลย!
สามารตรวจสอบรายละเอียดการรับของทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/admission2561
ทำความรู้จักระบบ TCAS ได้ที่ : https://seniorswu.in.th/2017/tcas-admission-61/
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก)
plan admission61