คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

เชิญชวนน้องๆร่วม workshop ใน FOFA SWU WORKSHOP ในงาน “SWU OPEN HOUSE 2017 " เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560"

FOFA SWU WORKSHOP
ชวนน้องๆร่วม workshop สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริงของทุกสาขาวิชา
โดยคณาจารย์และรุ่นพี่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในงาน “SWU OPEN HOUSE 2017 " เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560"
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ทุกสาขาวิชา มี 2 รอบ
รอบที่ 1 10.00 น.
รอบที่ 2 13.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม workshop กับสาขาวิชาที่น้องๆสนใจด่วน !!
20 คนแรกเท่านั้น
https://goo.gl/forms/bOuNnBWMpez40dRH2

FOFASWUWORKSHOP