คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
ลงทะเบียนได้ที่ : http://commencement2.swu.ac.th/dip_qni_login.php

commencement59 registation

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต

CC regis Step

cc regis step1

cc regis step2

cc regis step3

cc regis step4

cc regis step5

cc regis step6

cc regis step7

cc regis step8