คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์สากล โดยจัดการแสดงชุด “ANIMALL” ูผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตนาฏศิลป์สากล รุ่น 22

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชานาฏศิลป์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์สากล โดยจัดการแสดงชุด “ANIMALL” ูผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตนาฏศิลป์สากล รุ่น 22 สะท้อนแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตที่หรูหราของมนุษย์ ซึ่งได้มาจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ นำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย ได้รับเสียงตอบรับชื่นชมจากผู้ชมจนแน่นโรงละคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10