คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่2สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง ในรายวิชา Stage makeup, FINAL PROJECT MAKEUP SHOWCASE : "UNDER THE SEA"

การแสดงรุ่น 23 โครโมโซม สาขาศิลปะการแสดง เอกการออกแบบเพื่อการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
FINAL PROJECT MAKEUP SHOWCASE: "UNDER THE SEA"
งานแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง ในรายวิชา Stage makeup 
สถานที่จัดการแสดง ณ หอศิลป์ ชั้น1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
วันที่13 ธันวาคม 2560

ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊คคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21