คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งในวันนำเสนอผลการอบรมตรงกับงานวันเด็กของโรงเรียนพอดี จึงได้ร่วมกับโรงเรียน อบต. ชุมชน และภาคเอกชนจัดงานวันเด็ก ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง เป็นประธานเปิดงาน...งานนี้สนุกสนานอิ่มใจกันไปทั้งงาน

01

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30