คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 FASH18 ของ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ ได้เป็นตัวแทน หนึ่งเดียว ของประเทศไทย แสดงผลงานการออกแบบแฟชั่น ในงานระดับนานาชาติ

FASH SWU ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน หนึ่งเดียว ของประเทศไทย แสดงผลงานการออกแบบแฟชั่น
ในงานระดับนานาชาติ ในงาน
Celebrating 25 years of the India-Asean relationship
India-ASEAN Weaving Textile Relation ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย
โดยผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 FASH18 ของ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ

FASHSWU Delhi01

FASHSWU Delhi02

FASHSWU Delhi03