คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ดูย้อนหลัง Live สด แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TCAS รอบ 2 สาขานาฏศิลป์ และการแสดง

แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TCAS รอบ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม เอกนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล การออกแบบเพื่อการแสดง และการแสดงและกำกับการแสดง