คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ College of the Holy Spirit Manila ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ College of the Holy Spirit Manila ประเทศฟิลิปปินส์
โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ...ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นทางด้าน Arts&Design, Education, Health Sciences และ Business

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

mou ph01

mou ph02

mou ph03

mou ph04

mou ph05

mou ph06

mou ph07

mou ph08

mou ph09

mou ph10

mou ph11