คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ผลงานจากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการแฟชั่น FASH SWU นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีก 2018"

บางกอกแฟชั่นวีก สปริง/ซัมเมอร์ 2018
ผลงานจากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการแฟชั่น FASH SWU นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีก 2018"
ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
BKKFASHWK