คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ กวาดรางวัลในการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition Bangkok Thailand 2018

ATOD61

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ กวาดรางวัลในการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition Bangkok Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 9- 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์

รางวัล 1st Place Contemporary Ensemble รุ่น Open Age
ชื่อทีม Bangkok City Ballet
นาย นพตชนธรณ์ เลิศธีรพงศ์ ศิษย์เก่านาฏศิลป์สากล รุ่น16
นาย สธนธร ปรมรรตมสกล ศิษย์เก่านาฏศิลป์สากล รุ่น19

รางวัล 1st place All style duo (contemporary)
สหรัฐ พลโสดา นิสิตชั้นปี3 นาฏศิลป์สากล ขวามือ
ปาฏิหาริย์ แสงงิ้ว ซ้าย นิสิตชั้นปี3 นาฏศิลป์สากล ซ้ายมือ

รางวัล 2nd place national solo and The Best Costume
นายนัฐกานต์ ลีลาสกุลนันท์ นิสิตชั้นปี3 นาฏศิลป์ไทย

รางวัล 2nd Place : Lyrical Solo Open
นายดฤกพล ศรีสนธิ นิสิตชั้นปี 4 นาฏศิลป์สากล

รางวัล 1st place Jazz solo open
นางสาวเปรมฤทัย แสนก๋า ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล

ATOD61 1

ATOD61 2

ATOD61 3

ATOD61 4

ATOD61 4