คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีกับ พี่นินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ ๙

ขอแสดงความยินดีกับ พี่นินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ ๙ สาขาศิลปินผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมไทยดีเด่น จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเข้ารับรางวัล ในครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ คัดเลือกจากผลงานดีเด่นในวงการบันเทิงแต่ละสาขา โดยผู้ที่เข้ารับรางวัลในทุกปี จะต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่หรือเป็นผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้ว เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้

artist wo smoke9 1

artist wo smoke9 2