คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้จัด “โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์:จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น”
เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปักผ้าด้วยมือ เพื่อเชื่อมโยงกับเยาวชนเครือข่ายชุมชน
ซึ่งนอกจากการใช้การปักผ้าด้วยมือจะช่วยการผ่อนคลายความตึงเครียดของสภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การทำงาน หรือจากสภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือเครือข่ายชุมชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์ในการปักผ้าด้วยริบบิ้นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป

DSCF5579

DSCF5606

 

DSCF5526

DSCF5528

DSCF5535

DSCF5576

DSCF5583

DSCF5587

DSCF5598

DSCF5599

DSCF5600

DSCF5602

DSCF5605

DSCF5607

DSCF5608