คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี

 

                 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

             เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โถงชั้น 1 และหอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ  ซึ่งในปีนี้    คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอายุครบ  21 ปี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์  9  รูป  พิธีคาราวะและ รับพรจากคณาจารย์อาวุโส   การมอบเกียรติบัตรยกย่องคณาจารย์   บุคลากร   นิสิตและศิษย์เก่าดีเด่น    

               นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการและการเสวนาวิชาการโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม แสดงความยินดี รวมถึงมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น     แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร คือ "ความกลมเกลียวเป็น หนึ่งเดียวกัน" ของคณะศิลปกรรมศาสตร์