คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาตร์                        เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม              สื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวิทยาลัย              นวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง