คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 39 ปี นอกจากนี้บรรยากาศภายในงานยังทำให้บุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งสำนักหอสมุดกลางอีกด้วย