คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเรียนเชิญ... ร่วมแสดงความรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติงานนิทรรศการ "มุทิตา คารวาลัย...รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์"

ขอเรียนเชิญ... ร่วมแสดงความรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติ           "ครูแต๋ม" รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์

ในงานนิทรรศการ "มุทิตา คารวาลัย...                                  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์"

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 10.00น. นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2558

ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ