คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ในประเด็น "ศิลปศึกษา...กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1
ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ในประเด็น "ศิลปศึกษา...กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
ประเด็นที่น่าสนใจมากมาย...
การศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศิลปศึกษากับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ศิลปศึกษากับกระบวนทัศน์ใหม่
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นต้น
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!
สนใจติดต่อสอบถาม/สำรองที่นั่งที่ 081 1323322 คุณพัณณ์ชิตา หรือ 086 5738378 คุณกฤศณัฎฐ์
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558

p0120150421