คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบรรเลงในรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดดนตรีไทยพรรณนา

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร นำวงเครื่องสายไทย คณะสายไหม ในนามสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบรรเลงในรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดดนตรีไทยพรรณนา เชิดชูเกียรติ คุณครูเฉลิม ม่วงแพรศรี ณ โรงละครแห่งชาติ ตามคำเชิญของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร บรรยายกาศในงานเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบวงมหาดุริยางค์ ซึ่งรวมเหล่านักดนตรีไทยมากกว่าหนึ่งร้อยชีวิตการบรรเลงแบบวงเอกเทศ และการเดี่ยวเครื่องดนตรี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่คุณครูเฉลิม ม่วงแพรศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) อาจารย์พิเศษของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา ผู้ซึ่งล่วงลับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้วงดนตรีไทยคณะสายไหมได้รับเชิญให้บรรเลงสองบทเพลงในลักษณะการประชันวงต่อท่อนคือเพลงบัวกลางบึงเถา และเพลงทยอยนอกสามชั้น และอาจารย์เมธีได้ให้เกียรติเดี่ยวซอด้วงในเพลงสุรินทราหูสามชั้น (ต่อท่อน) ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ชมในโรงละครเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพลงทยอยนอกท่อนที่สามที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เพลงส้มตำ” มาบรรเลงแทรกในกลางท่อนเพลงพร้อมทั้งมีการแสดงประกอบเพลง
ติดตามชมบรรยายกาศการบรรเลงได้ที่ Youtube คลิป “ทยอยนอก ต่อท่อน 4 วง”
นาทีที่ 19.54 -28.30

image1

image2

image3

image4

image5