คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ปฏิบัติงาน WORKSHOP เรื่อง “การเขียนภาพ เรื่องเล่าจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2”

โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน : ปฏิบัติงาน WORKSHOP เรื่อง
“การเขียนภาพ เรื่องเล่าจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2”
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ วัดเขาทุเรียน จังหวัดนครนายก
เพื่อให้สังคมและชุมชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านการเขียนภาพและได้ตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกัน

IMG 2347

IMG 9593

IMG 9717

P1010518