Logo

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากท่านอธิการบดี

หมวด: EVENT : ข่าวและกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558 09:02 เขียนโดย Super User ฮิต: 2802

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากท่านอธิการบดี จากการได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์...ยินดีด้วยค่ะ

sichol1

sichol2