คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งกรุงเทพฯ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะนักแสดงนาฏศิลป์จีนจากเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำการแสดงอันงดงามมาจัดแสดงร่วมกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

suzhoa    10


8

9

1

2

3

5

6

7-1

7