คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีแก่ นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันขับร้อง "ศตสมัย เจริญใจสุนทรวาทิน"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญ
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันขับร้อง "ศตสมัย เจริญใจสุนทรวาทิน"
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

Thai singing1

Thai singing2

Thai singing3

Thai singing4