Logo

คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

หมวด: EVENT : ข่าวและกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 04 พฤศจิกายน 2558 04:45 เขียนโดย Super User ฮิต: 1074

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
แล้วพบกันในปีหน้า กับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง จ.เพชรบุรี

ktin58